25. sjednica vijeća 6 mPredsjednik Gradskog vijeća Ivica Keser sazvao je 26. sjednicu Gradskog vijeća koja će biti održana u utorak, 18. lipnja 2019. godine s početkom u 16.00 sati.

 

 

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća
3. Izmjena Odluke o izboru Komisije za izbor i imenovanja
Predlagatelj i izvjestitelj:Komisija za izbor i imenovanja
4. Usvajanje Poslovnog izvješća Moslavine d.o.o. za 2018.g.
Predlagatelj i izvjestitelj: predstavnik Moslavine d.o.o.
5. Usvajanje Izvješća o poslovanju Eko Moslavine d.o.o. za 2018.g.
Predlagatelj i izvjestitelj:predstavnik Eko Moslavine d.o.o.
6. Usvajanje Plana financiranja investicija za 2019.g. iz prikupljenih sredstava naknade za razvoj
Predlagatelj i izvjestitelj:predstavnik Eko Moslavine d.o.o.
7. Suglasnost na Cjenik javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada
Predlagatelj i izvjestitelj:predstavnik Eko Moslavine d.o.o.
8. Odluka o prenošenju obavljanja poslova komunalnih djelatnosti na Komunalne servise Popovača
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj:Gradonačelnik i Stručne službe Grada
9. Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Popovače za 2018.g.
10. Dodjela javnih priznanja Grada Popovače za 2019.g.
- nagrada za životno djelo
- 2 godišnje nagrade
- 2 priznanja
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelji:Gradonačelnik i stručne službe Grada