20sjednica mPredsjednik Gradskog vijeća Ivica Keser saziva 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Popovače koja će se održati 31. siječnja 2019.g. (četvrtak) u 16 sati u novoj vijećnici.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća
3. Usvajanje Dopune plana financiranja zajedničkih investicija Eko Moslavine d.o.o. za 2017.-2018.g.
Predlagatelj i izvjestitelj:predstavnik Eko Moslavine d.o.o.
4. Usvajanje Plana i programa rada Knjižnice i čitaonice Popovača za 2019.g.
Predlagatelj i izvjestitelj:Knjižnica i čitaonica Popovača
5. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Popovače za 2019.g.
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj: Gradonačelnik i Stručne službe Grada
6. Donošenje:
a) Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada
7. Popovače za 2019. god,
b) Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Popovače za 2019. god,
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Gradonačelnik i Stručne službe Grada
8. Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Gradonačelnik i Stručne službe Grada