1 gv mNovi saziv Gradskog vijeća Grada Popovače održao je svoju prvu radnu sjednicu.


Na sjednici je usvojeno Poslovno izvješće Moslavine d.o.o. za 2016. godinu koju je popovačkim vijećnicima ukratko predstavio direktor Mijo Šepak istaknuvši da je poduzeće u poslovnoj 2016. godini ostvarilo prihod u iznosu 19.999.795 kn i rashod od 19.750.255 kn, odnosno poslovalo je s neto dobiti u iznosu od 200.281 kn. „Zadovoljstvo mi je izvijestiti Vas da Moslavina d.o.o. petnaestu godinu zaredom posluje pozitivno i zahvalan sam što sve tri lokalne jedinice zajednički jednoglasno donose odluke u cilju osnaživanja tvrtke. U 2016. godini putem kohezijskog fonda kroz prijavu na EU natječaje sufinancirali smo četiri projekta u vrijednosti 31.451.372 kn. Kontinuirano imamo male gubitke u distribucijskoj vodoopskrbnoj mreži s obzirom na hrvatski prosjek. No zabrinjavajući trend jest pad potrošnje vode. Jedan od razloga je zasigurno pad gospodarske djelatnosti, a značajan utjecaj zasigurno ima i velik broj iseljenja građana u inozemstvo"- naglasio je Šepak. Kako je napomenuo, sada je Moslavina d.o.o. ne samo prepoznata, već i potvrđena u svim važnim institucijama («Hrvatske vode» Zagreb), kao dokazani nositelj aktivnosti koji može provesti zacrtane programe. „Uspjeli smo i pokrenuti te programe čija nas realizacija očekuje u naredne dvije do četiri godine (projekti prema fondovima EU). Evaluacija projekta 2003.-2016. godine pokazala je da je Društvo uspješno ispunilo sve svoje zacrtane ciljeve i razvija se prema planu JLS"- zaključuje Šepak.
Vijećnici su iskoristili ovu priliku da direktora Moslavine d.o.o. upozore na učestala puknuća cijevi na vodovodnoj mreži u Potoku te upitaju kada se očekuje izgradnja precrpne stanice u Kochovoj ulici u Voloderu. Kako je odgovorio Mijo Šepak, mreža u ulicama Kutanija i Sredanija će se sanirati dok se za precrpnu stanicu u Voloderu traže mogućnosti nominacije u smislu osiguravanja financijske konstrukcije ove investicije.
Vijećnici su usvojili i Financijsko izvješće gradske Vatrogasne zajednice za proteklu godinu kao i Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave. Kako je obrazložila pročelnica Ivka Nikolić Jež, jednostavna nabava odnosi se na nabavu robe, usluga i projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna, odnosno nabavu radova procijenjenje vrijednosti manje od 500.000,00 kuna za koje ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

U okviru Aktualnog sata 1. sjednice vijećnike je, među ostalim, zanimala mogućnost osiguravanja pomoći sugrađanima čiji su objekti oštećeni uslijed nevremena, mogućnost iskopa odvodnih kanala nerazvrstanih cesta te sanacija podzemnih hidranata odnosno adekvatnijeg održavanja odvodnih kanala i bankina na županijskoj cesti Popovača- Kutina. Aktualizirana je i tema snažnijeg pritiska lokalne samouprave na vlasnike koji ne održavaju svoja zemljišta, pitanje izgradnje vodovodne mreže u Moslavačkoj Slatini te pješačke staze u Mikulanici kao i krova na tribinama Športskog parka Moslavac. Odgovarajući na pitanja vijećnika, gradonačelnik je među ostalim izvijestio kako će asfaltiranje lokalnih prometnica krenuti sredinom ovog tjedna te da je tehnički pregled nove osnovne škole najavljen za sredinu srpnja. Također je potvrdio da Grad Popovača i tijekom predstojeće školske godine planira nastaviti isplaćivati sve dosadašnje financijske potpore za učenike i studente, no natječaji će se objaviti tek nakon što se ove subvencije definiraju sa državne razine.