31 sjednica mPredsjednica Gradskog vijeća Marija Starčević sazvala je 33. sjednicu koja će biti održana u četvrtak, 02. ožujka 2017. godine u prostoru nove vijećnice s početkom u 13 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje skraćenog zapisnika s 32. sjednice Gradskog vijeća
3. Donošenje Urbanističkog plana uređenja Voloder
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelji: Stručne službe Grada, predstavnik APE d.o.o. Zagreb
4. Odluka o davanju suglasnosti za prodaju dionica u trgovačkom društvu Hidraulika Kutina d.d.
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelji: Gradonačelnik i predstavnik Hidraulike Kutina d.d.
5. Donošenje odluke o usvajanju Programa sufinanciranja novog zapošljavanja u gospodarskim djelatnostima na području Grada Popovače u 2017.g.
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelji: Gradonačelnik i Stručne službe Grada
6. Donošenje Odluke o poništenju javnog natječaja za povjeravanje komunalne djelatnosti ukopa pokojnika na području Grada Popovače
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelji: Gradonačelnik i Stručne službe Grada
7. Donošenje odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja
nerazvrstanih cesta na području Grada Popovače
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelji:Gradonačelnik i Stručne službe Grada
8. Donošenje odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta-košnja bankina i uklanjanje raslinja na području Grada Popovače
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelj: gradonačelnik i stručne službe Grada
9. Donošenje odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja i uređenja javnih i zelenih površina na području Grada Popovače
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj:Gradonačelnik i Stručne službe Grada
10. Donošenje odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Grada Popovače
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj:Gradonačelnik i Stručne službe Grada
11. Donošenje odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Grada Popovače
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj:Gradonačelnik i Stručne službe Grada