31 sjednica mPredsjednica Gradskog vijeća sazvala je 32. sjednicu Gradskog vijeća Grada Popovače koja će se održati 16. prosinca 2016.g. u 13 sati u novoj Vijećnici.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:
1. Aktualni sat
2. Usvajanje skraćenog zapisnika s 31. sjednice Gradskog vijeća
3. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Knjižnice i čitaonice Popovača za 2017. Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj: Stručne službe Knjižnice i čitaonice
4. Izvješće o radu Gradonačelnika za 2016.g.
Predlagatelj i izvjestitelj:Gradonačelnik
5. Donošenje Proračuna Grada Popovače za 2017.g. (Projekcija proračuna za 2018.-2019.g. te Plan razvojnih programa za 2017.-2019.g.)
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj: Gradonačelnik i Stručne službe Grada
6. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Popovače za 2017.g.
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj:Gradonačelnik i Stručne službe Grada
7. Usvajanje:
a) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Popovače za 2017. god,
b) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Popovače za 2017. god,
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelj: gradonačelnik i stručne službe Grada,
8. Odluka o prenošenju poslova upravljanja grobljima i stočnim sajmom na Komunalne servise Popovača d.o.o.
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj:Gradonačelnik