31 sjednica mNa 31. sjednici popovački su gradski vijećnici jednoglasno usvojili I. Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu prema kojima novi plan prihoda iznosi 58 milijuna kuna, a rashoda 56,5 milijuna kuna.


„Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna uravnotežili smo izvršene radove i one koje smo planirali a nismo ih realizirali. Najveći dio toga odnosi se na planirane kapitalne investicije koje su prijavljivane za sufinanciranje iz određenih domaćih odnosno europskih fondova budući da sve što se aplicira mora biti predviđeno u Proračunu. Razlika od oko 1,5 milijuna kuna nastala je kako bi se poravnale investicije realizirane tijekom prošle godine, a koje nisu bile prethodno predviđene"- obrazložio je gradonačelnik istaknuvši kako je realan Proračun oko 30 milijuna kuna i u tom iznosu je konstantan posljednjih nekoliko godina što potvrđuje financijsku stabilnost Grada Popovače.
U okviru rasprave po ovoj točki, među ostalim vijećnici su upozorili na nedovoljno kvalitetnu organizaciju selektivnog odvoza otpada kao i velike troškove odvoza otpada iz kontejnera na groblju u Popovači te u Voloderu. Kako su naglasili gradonačelnik Josip Mišković i pročelnica UO za komunalni sustav Ivka Nikolić Jež, činjenica je da građani u te kontejnere dovoze različite vrste otpada i oni se iznimno brzo napune. „Kao privremeno rješenje za smanjenje ovih troškova do izgradnje reciklažnog dvorišta uveli smo pohranu glomaznog otpada u prostoru dvorišta bivšeg STSI-a odakle se odvozi bar dva puta mjesečno".

31 sjednica 1

31 sjednica 2
Sanacija pješačke staze u središtu Popovače ispred poslovnice banke, inicijativa postavljanja klizališta, stavljanje u funkciju izdvojenih odjela NPB Dr. Ivan Barbot u Ravniku- neke su od tema o kojima je raspravljano na Aktualnom satu 31. sjednice, a nije izostala ni izgradnja nove osnovne škole u Popovači.
„Sa izvođačem radova sklopljen je Aneks ugovora temeljem kojeg je rok za završetak radova prolongiran do 15. travnja iduće godine. Danas održana koordinacija pokazala je da su određeni radovi intenzivirani, a ne bude li se poštivala dogovorena dinamika, naplata penala očekuje se od 15. prosinca"- istaknuo je gradonačelnik.
Županijski vijećnik Ivan Behtanić upoznao je popovačke vijećnike sa sadržajem pismenog odgovora na pitanje vezano za financiranje izgradnje škole, u kojem je navedeno kako je do sada SMŽ izvođaču isplatila nešto više od 41 milijun kuna, a Grad Popovača 6,4 milijuna te se na jedinstvom računu nalazi još 18 milijuna.

31 sjednica3
Na 31. sjednici vijećnici su usvojili procjene ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara za područje Grada Popovače kao i Godišnji plana i program rada Dječjeg vrtića Popovača za pedagošku godinu 2016./2017. Za obavljanje dužnosti zamjenice vijećnika SDP-a Saše Jagarčeca prisegnula je Jasmina Takač.