30sj 2Predsjednica Gradskog vijeća sazvala je 31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Popovače koja će se održati u petak, 2. prosinca 2016.godine s početkom u 13 sati u novoj Vijećnici.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:


1. Aktualni sat


2. Usvajanje skraćenog zapisnika s 30. sjednice Gradskog vijeća


3. Izvješće mandatne komisije o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika
Predlagatelj i Izvjestitelj: Mandatna komisija


4. Usvajanje procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara za područje Grada Popovače
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj: predstavnik Zavoda za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek


5. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Popovača za pedagošku godinu 2016./2017.
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj:Stručne službe Dječjeg vrtića Popovača


6. I. Izmjene i dopune proračuna Grada Popovače za 2016.g.
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj:Gradonačelnik i Stručne službe Grada


7. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta knjižnice i čitaonice Popovača
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj:Stručne službe knjižnice i čitaonice Popovača