27 gv mVijećnici Gradskog vijeća Grada Popovače na jučerašnjoj, 27. sjednici usvojili su zaključak o davanju suglasnosti Moslavini d.o.o. Kutina za dugoročno zaduženje u iznosu do 4,7 milijuna kuna za financiranje projekata.


Oko 1,5 milijuna kuna od navedenih sredstava planira se za realizaciju projekata javnog vodoopskrbnog i odvodnog sustava na području Grada Popovače, a, kako je definirano, povrat kreditnog zaduženja u udjelu koji se odnosi na ulaganja na ovom distributivnom području osigurat će Grad Popovača iz proračunskih sredstava i Moslavina d.o.o. iz naknade za razvoj. „Ova se odluka temelji na prethodno učinjenoj analizi troškova za nas prioritetnih projekata. Tim sredstvima planiramo realizirati, odnosno započeti realizaciju kanalizacijskog cjevovoda u Ulici Svete Barbare u Voloderu, kanalizacijskog cjevovoda u Ulici Slavka Polaka – Vinogradska Mikulanica i crpna stanica, kanalizacijskog cjevovoda u Zagrebačkoj ulici U Voloderu, crpne stanice u Podbrđu i Voloderu, završetak I. faze, odnosno nastavak druge faze izgradnje vodovoda u Ribnjači i Moslavačkoj Slatini te završetak vodovodne mreže u ulicama Paklenica i Novo brdo u Gornjoj Jelenskoj"- naglasio je gradonačelnik Josip Mišković.
Vijećnici su usvojili i Poslovno izvješće Moslavine d.o.o. Kutina za 2015. godinu koje je predstavila Josipa Lisak Klepica istaknuvši da je poduzeće ostvarilo netto dobit u iznosu od 151.640,69 kn. „U odnosu na godinu ranije to predstavlja nešto uspješnije poslovanje budući je prihod bio veći za 8,8 posto. Analizirajući podatke kroz proteklih 13 godina pokazuje se da je društvo uspješno ispunilo sve svoje zacrtane ciljeve i razvija se prema planu jedinica lokalne samouprave".
Na 27. sjednici usvojen je i Program subvencioniranja poljoprivrede na području Grada Popovače za razdoblje 2016.-2018. godine. Prijedlog ovog programa prethodno je usuglašen od strane članova gradskog Odbora za poljoprivredu i predstavlja temelj za raspisivanje natječaja.27 gv2
Vijećnici su donijeli i Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Grada Popovače, o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Popovače te o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Popovače. Također, dana je i suglasnost na izmjene i dopune djelatnosti Komunalnih servisa Popovača d.o.o. Povod za ove izmjene i dopune, kako je obrazložio gradonačelnik, prije svega je usuglašavanje s novim zakonom o pogrebničkoj djelatnosti, a onda su ovom prilikom uvrštene i određene uslužne djelatnosti za kojima bi se u budućnosti mogla ukazati potreba. Kako je vijećnik HSP-a Vjekoslav Zadravec svoj mandat stavio u mirovanje, za obavljanje funkcije njegova zamjenika na jučerašnjoj je sjednici prisegnuo Zvonimir Kondres.27 gv3

27 gv1
Budući krajem ovog mjeseca istječe rok za dovršetak radova na izgradnji nove Osnovne škole sa školskom dvoranom u Popovači, Klub vijećnika HSP-a je pored pitanja o nominaciji projekata prema EU fondovima aktualizirao i ovo pitanje te zatražio podatke o do sada isplaćenim sredstvima. „Prema neslužbenim informacijama kojima raspolažem, zbog činjenice da nije ispoštovao aneksom ugovora definirani rok za završetak izgradnje škole i dvorane, s izvođačem radova neće se raskidati ugovor već će odobriti produžetak istog do 29. studenog. Do sada je izvođaču, od 54 milijuna kuna kolika je vrijednost investicije, po ispostavljenim situacijama isplaćeno oko 30 milijuna kuna. Grad Popovača iz gradskog proračuna izdvojio je oko 7 milijuna"- istaknuo je gradonačelnik te izvijestio vijećnike o aplikaciji projekta dogradnje Dječjeg vrtića odnosno intenzivnim aktivnostima na projektima prekogranične suradnje s prijateljskim općinama Vitez i Rama koji se pripremaju u kontekstu razvoja poduzetništva. Na uzurpiranje javnog puta od strane privatnih osoba u Zagrebačkoj ulici te uređenje Ulice hrvatskih branitelja u Popovači upozorio je Klub vijećnika SDP-a. Predstavnici HSLS-a u popovačkom Vijeću potaknuli su pitanja o aktualnom javnom natječaju za organizatora Voloderske jeseni, sanaciji županijskih prometnica te učincima zapošljavanja na poslovima pomoći starijima putem programa javnih radova. Gradonačelnik je istaknuo kako se provedba ovog programa do sada pokazuje iznimno efikasnom, a kada je riječ o uređenju cesta, u dogovoru sa ŽUC-om planira se sanacija dijela prometnica u Osekovu, Ravniku, Donjoj Jelenskoj, Potoku te prema Moslavačkoj Slatini. Klub vijećnika HDZ-a je na Aktualnom satu zatražio izvješće gradonačelnika o investicijama koje su u tijeku kao i o aktivnostima u Zoni 'Mišička'. Svi poslovni subjekti vlasnici još neizgrađenih zemljišta su, izvijestio je gradonačelnik, zbog gospodarske krize zatražili produljenje ugovorom definiranog roka za izgradnju i stavljanje u funkciju svojih objekata. U okviru Aktualnog sata raspravljano je i o problemu velikog broja zapuštenih zemljišta u naseljima te aktivnostima usmjerenima na poboljšanje zdravstvenog standarda. „Ponukani sve učestalijim negodovanjem građana na kvalitetu usluge labaratorija u Domu zdravlja, aktivno tražimo rješenje tih problema koji su najizraženiji kod hitnih potreba za labaratorijskom dijagnostikom, posebno u popodnevnim satima odnosno za potrebe pedijatra. Inicirali smo stoga razgovore s ravnateljicom popovačke Neuropsihijatrijske bolnice, dr. Marinom Kovač kako bi razmotrili mogućnost da Bolnica preuzme poslove dosadašnjeg labaratorija u popodnevnim satima, dok bi ordinacije primarne zdravstvene zaštite i dalje nastavile obrađivati svoje pacijente kao i do sada. Vađenje krvi obavljalo bi se u Bolnici od strane djelatnika njihovog labaratorija gdje bi se radila i analiza. Realiziramo li ovaj model, prekinuli bi dosadašnje sufinanciranje rada labaratorija u Domu zdravlja"- rekao je gradonačelnik zaključivši kako će se ovim modelom postići dodatna kvaliteta zdravstvene usluge na ovom području.