25 sjednica GVmPredsjednica Gradskog vijeća sazvala je  27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Popovače koja će se održati 19. svibnja 2016.g. u 13 sati u novoj Vijećnici.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:


1. Aktualni sat
2. Usvajanje skraćenog zapisnika s 26. sjednice Gradskog vijeća
3. Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika
Izvjestitelj:Mandatna komisija
4. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Moslavini d.o.o., Kutina za dugoročno zaduženje
Predlagatelj.gradonačelnik
Izvjestitelji:gradonačelnik, stručne službe Grada, predstavnik Moslavine d.o.o.
5. Poslovno izvješće Moslavine d.o.o., Kutina za 2015.g.
Predlagatelj:Moslavina d.o.o.
Izvjestitelj:predstavnik Moslavine d.o.o.
6. Program subvencioniranja poljoprivrede na području Grada Popovače za razdoblje 2016.-2018.g.
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelji: gradonačelnik i stručne službe Grada
7. Donošenje Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Grada Popovače
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelji: gradonačelnik i stručne službe Grada
8. Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Popovače
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelji: gradonačelnik i stručne službe Grada
9. Donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Popovače
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelji: gradonačelnik i stručne službe Grada
10. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune djelatnosti Komunalnih servisa Popovača d.o.o.
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelji: gradonačelnik i stručne službe Grada
11. Izvješće o poslovanju i financijsko izvješće HCK, Gradsko društvo Crvenog Križa Kutina za 2015.
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelj: predstavnik GDCK Kutina