13-sjednica-mPopovački gradski vijećnici na jučerašnjoj su sjednici usvojili prvi rebalans ovogodišnjeg Proračuna.


Kako je obrazložio gradonačelnik Josip Mišković, ovim izmjenama i dopunama prihodi Proračuna se u odnosu na prvotni plan smanjuju za oko 400.000,00 kuna. „Izrada rebalansa bila je nužna zbog određenih promjena u planiranim financijskim priljevima tijekom prve polovice godine. Prije svega to se odnosi na činjenicu da je prihod od rudne rente bio upitan, no to je srećom dobro završilo pa su ipak osigurani temelji za realizaciju predviđenih investicija"- istaknuo je gradonačelnik. Kada je riječ o Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za ovu godinu, najveće smanjenje odnosi se na izbacivanje iz Plana investicija za koje je očekivano sufinanciranje od strane Ministarstva regionalnog razvoja- rekonstrukcija trga u središtu Popovače, odnosno dotacije iz županijskog proračuna.  „Govoreći o programu održavanja komunalnih djelatnosti, valja napomenuti kako su u tom smislu provedeni svi natječaji i izabrani izvođači, a preostaje još samo natječaj za zimsku službu"- rekao je Mišković te u svom osvrtu na aktualne značajnije investicije, pored izgradnje nove osnovne škole sa športskom dvoranom, posebno izdvojio održavanje nerazvstanih cesta za koje će u iduće dvije godine Grad izdvojiti 2,8 milijuna kuna, potom izgradnju izgradnju fekalne kanalizacije i pješačke staze u Zagrebačkoj ulici u Voloderu te pločastog propusta u voloderskoj Ulici sv. Barbare, izgradnju pješačke staze u Mikulanici, sanaciju zavoja na županijskoj cesti u Gornjoj Jelenskoj, rekonstrukciju plinske mreže u Ciglenici, izgradnju školskog malonogometnog igrališta u Potoku te pješačkih staza u Osekovu i Gornjoj Jelenskoj.

13-sjednica3

13-sjednica5

13-sjednica4
Jedna od značajnijih novouvrštenih stavki na rashodovnoj strani Proračuna jest i osiguravanje sredstava za pomoć u nabavci udžbenika osnovnoškolcima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja s područja Grada Popovače u iznosu od 130.000,00 kuna.
Vijećnici su na 13. sjednici usvojili i Odluku o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Popovača, a zbog potreba za zahvatima u užem središtu Popovače koji se odnose na definiranje lokacije za reciklažno dvorište kao i iskaz interesa za izgradnju stambeno- poslovnih građevina. U cilju promicanja suradnje na svim poljima i jačanja već postojećih poveznica i ostvarenja zajedničkih ciljeva dviju lokalne jedinice, popovački su vijećnici donijeli Odluku o potpisivanju Povelje o prijateljstvu i suradnji s Općinom Prozor- Rama. Odlučeno je i da će gradonačelnika Josipa Miškovića u Upravnom odboru LAG-a Moslavine mijenjati njegova zamjenica Ana Strilić. Gradsko vijeće imenovalo je i četvero građana s ovog područja koji će u nadolazećem razdoblju obnašati dužnost sudaca porotnika.

13-sjednica-4

13-sjednica2
Članovi popovačkog Gradskog vijeća su na posljednjoj radnoj sjednici uoči ljetne stanke usvojili i Poslovno izvješće Moslavine d.o.o. Kutina za 2013. godinu čije je glavno obilježje tendencija pozitivnog poslovanja sa ostvarenom neto dobiti u iznosu od 14,7 milijuna kuna. Kako su podsjetili predstavnici Moslavine d.o.o., lani je završen proces odvajanja trgovačkih društava Moslavine d.o.o. te je osnovano novo društvo Eko Moslavina d.o.o. što je dovelo do značajnih promjena u organizacijskoj strukturi. U 2014. godini, naglašeno je, društvo očekuju daljnje reforme i moguće promjene sukladno novim zakonskim okvirima, a kada je riječ o prošlogodišnjem Poslovnom izvješću, ističe se značajno vidljiv pad potrošnje vode u odnosu na 2012. godinu.
„Evaluacija projekta 2003- 2013 godine pokazala je da je Društvo uspješno ispunilo zacrtane ciljeve i razvija se prema planu"- zaključio je direktor Mijo Šepak podsjetivši kako o navedenom najbolje svjedoči činjenica da je imovina društva 2003. godine iznosila 62,4 milijuna, a 2013. više od 180 milijuna kuna.

13-sjednica1

13-sjednica7
Kako je dosadašnji vijećnik Hrvatskih laburista- stranke rada Mario Loth svoj mandat stavio u mirovanje, na 13. je sjednici prisegu za novog vijećnika popovačkog Gradskog vijeća iz redova ove stranke dao Dražen Lovrenčić.