12-sjednica-mPredsjednica Gradskog vijeća Grada Popovače Marija Starčević sazvala je 13. sjednicu Vijeća koja će se održati u četvrtak, 24. srpnja s početkom u 13 sati u novoj vijećnici.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

1. Aktualni sat,


2. Usvajanje skraćenog zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća,


3. Poslovno izvješće Moslavine d.o.o. Kutina za 2013. godinu
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelj: gradonačelnik i direktor Moslavine d.o.o. Kutina,


4. Izmjene i dopune Finacijskog plana Knjižnice i čitaonice Popovača za 2014.

Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelj: Stručne službe Knjižnice i čitaonice,


5. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Popovača za 2014. god.
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelj: Stručne službe Dječjeg vrtića Popovača,


6. I. Izmjene i dopune:
- Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. god.
- Programa održavanja komunalnih djelatnosti u 2014. god.
- Plan tekućeg i investicijskog održavanja te gradnje društvenih građevina u 2014. god.
- Program gradnje plinske mreže u 2014. god.
- Program održavanja groblja u 2014. god.
- Plan prostornog uređenja, očuvanja okoliša i zbrinjavanje glomaznog otpada u 2014. god.
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelji: gradonačelnik i Stručne službe Grada,


7. Donošenje I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Popovače za 2014. godinu,
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelj:gradonačelnik i Stručne službe,


8. Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Popovača
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelji: gradonačelnik i Stručne službe Grada,


9. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odobra na području Grada Popovače
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelj: gradonačelnik i Struče službe Grada,

 

10. Donošenje Odluke o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za izbor članova Vijeća mjesnih odobra na području Grada Popovače,
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelj: gradonačelnik,


11. Donošenje Odluke o potpisivnju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Općine Prozor- Rama i Grada Popovače
Predlagatelj:gradonačelnik
Izvjestitelj:gradonačelnik.