12-sjednica-mNa jučerašnjoj su sjednici gradski vijećnici usvojili Godišnji obračun Proračuna Grada Popovače za 2013. godinu.


Obrazlažući prijedlog gradonačelnik Josip Mišković istaknuo je kako je Grad Popovača za 2013. godinu izvorno planirao sredstva prihoda Proračuna u iznosu od 42.871.381 kunu od čega je predviđeno kreditno zaduženje od 12 milijuna kuna. „Smanjenje prihoda u odnosu na osnovni, izvorni Plan najvećim je dijelom uzrokovano izostankom planiranih potpora županijskih i državnih institucija te smanjenjem poreznih prihoda u odnosu na plan. Kada je riječ o rashodovnoj strani Proračuna za 2013. godinu, ona je izvorno bila planirana u iznosu od 41.022.599 kuna, a ostvarena je sa 30.546.712 kuna. Na smanjenje u realizaciji planiranih rashoda najznačajinije je utjecalo planirano zaduženje koje je ostvareno tek u mjesecu prosincu 2013. godine pa se stoga rashodi nisu bili mogućnosti realizirati u toj godini"- naglasio je Mišković te obrazložio razloge najvećih odstupanja u odnosu na plan i podsjetio na projekte u koje su tijekom proračunske godine 2013. realizirana značajnija ulaganja.12-sjednica3
Vijećnici su prihvatili i Izvješće o radu i Financijsko izvješće Knjižnice i čitaonice Popovača. Podsjećajući na najistaknutije aktivnosti Knjižnice među kojima posebno kulturno- edukativne programe, ravnateljica Nives Jurkin Stambolija napomenula je kako je ova ustanova, koja inače broji 1400 članova, lani uspješno realizirala Plan rada s posebnim naglaskom na aktivnosti za djecu i mlade.
Prihvaćeno je i Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Popovača za 2013. godinu te je dana suglasnost na Plan upisa djece u Dječji vrtić Popovača za pedagošku godinu 2014/2015. Ravnateljica Jasna Nociar izvijestila je kako vrtić planira primiti 36 nove djece u dobi od jedne do tri godine. „Evidentna je preopterećenost brojem djece starijih skupina tako da ove godine nismo u mogućnosti primiti djecu stariju od tri godine osim u mješovitu skupinu u Voloderu"- istaknula je Nociar.
Usvojena su i financijska izvješća Vatrogasne zajednice odnosno Zajednice sportskih udruga Grada Popovače za prošlu godinu.

Donesena je i Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Popoveče kao i ona o izborima članova Vijeća mjesnih odbora na području Grada Popovače koji će, kako je predviđeno, biti raspisani u rujnu.

12-sjednica-1

Na 12. je sjednici popovačko Gradsko vijeće donijelo i Odluku o visini naknade za korištenje grobnih mjesta, godišnje grobne naknade i korištenje mrtvačnice na području Grada Popovače, a vijećnici su usvojili i Odluku o agrotehničkim mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.

12-sjednica2
Kako je na jučerašnjoj sjednici odlučilo Gradsko vijeće, komunalni poslovi održavanja i uređenja javnih zelenih površina i groblja za naredne dvije godine povjerit će se popovačkoj tvrtki Štibrić d.o.o. kao najpovoljnijem ponuditelju čija je ponuda iznosila 1.166.722 kune. „Na ovaj su natječaj pristigle četiri ponude, a ona tvrtke Ivanićanka d.o.o. sa sjedištem u Deanovcu je isključena iz razloga što su Popis izvedenih poslova održavanja i uređenja javnih zelenih površina i groblja- referentna lista kao i Završna ocjena naručitelja ocijenjeni neprihvatljivim. Naime, iz referentne liste Ivanićanke d.o.o. vidljivo je da je ta tvrtka obavljala poslove čišćenja i održavanja javnih površina i groblja za naručitelja tvrtku Explanta d.o.o. temeljem podugovora ili kooperantskog ugovora što je Povjerenstvo ocijenilo neprihvatljivim budući po Zakonu o komunalnom gospodarstvu Explanta d.o.o. ne može biti naručitelj komunalnih poslova"- obrazložila je u ime nadležnog Povjerenstva pročelnica gradskog UO za komunalni sustav i prostorno planiranje Ivka Nikolić Jež.
Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada će iduće dvije godine biti povjereno tvrtki KAPITEL d.o.o. čija ponuda kao najpovoljnija iznosi 4.197.625 kuna. Poslove košnje trave i uklanjanja granja na nerazvrstanim cestama na području Grada Popovače će pak tijekom narednog dvogodišnjeg razdoblja obavljati LONJA-STRUG d.d. Kutina koja je to ponudila raditi za 122.250 kuna.

12-sjednica4
Na Dnevnom redu 12. sjednice ponovno se našla i rasprava o ugovoru o osnivanju prava građenja s tvrtkom Ecogarden d.o.o. na zemljištu u vlasništvu tvrtke Eko Moslavina d.o.o. čiji je prijedlog prihvaćen većinom glasova. Oporbeni vijećnici HDZ-a i vijećnik Hrvatskih laburista nisu podržali ovaj projekt zbog, kako su naglasili, nedovoljnog poznavanja, nepovjerenja u reference i dosadašnje aktivnosti investitora te bojazni da će ovaj projekt rezultirati određenim malverzacijama. Gradonačelnik Josip Mišković naglasio je kako Eko Moslavina daje samo višak zemljišta koje joj realno nije potrebno i učinjeno je sve kako bi njezini interesi bili zaštićeni. „Trenutno je na tom mjestu prazno zapušteno zemljište. Projekt predviđa otvaranje oko 150 radnih mjesta i Grad Kutina stoga preuzima obvezu osiguravanja infrastrukture.
Vijećnici su na 12. sjednici usvojili i Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Popovače za 2014. godinu. Nagrada na životno djelo tako će na ovogodišnjoj svečanoj sjednici Vijeća u povodu obilježavanja Dana Grada biti uručena Alojzu Bočkaju, istaknutom dugogodišnjem članu DVD-a Popovača odlikovanom najvišim vatrogasnim odlikovanjima i priznanjima, aktivnom članu Puhačke glazbe, Udruge vinogradara i voćara 'Škrlet', Udruge žena odnosno sudioniku lokalne političke scene koji je obnašao i dužnost zastupnika u Županijskoj skupštini SMŽ.
Godišnju će pak nagradu primiti Osnovna škola Popovača koja je ovih dana uz bogat program svečano obilježila 120. obljetnicu školstva u Popovači, te Branko Pastula, dugogodišnji istaknuti djelatnik u kulturi koji je odgojio i usavršio niz generacija kvalitetnih glazbenika prenoseći na njih svoje znanje i iskustvo te ljubav prema očuvanju kulturne baštine. Priznanja za izniman doprinos razvoju vatrogasne odnosno kulturne i edukacijske djelatnosti bit će uručena DVD-u Donja Gračenica, KUD-u Jelenčanka i Udruzi dijabetičara.