10-sjednica-mPredsjednica Gradskog vijeća saziva 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Popovače koja će se održati 10. lipnja 2014. s početkom u 13 sati u novoj vijećnici.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:


1. Aktualni sat,


2. Usvajanje skraćenog zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća,


3. Izvješće o radu i Finanacijsko izvješće Gradskog društva Crvenog križa Kutina za 2013. god.
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelj: predstavnik Gradskog društva Crvenog križa Kutina


4. Izvješće o radu i Financijsko izvješće Knjižnice i čitaonice Popovača za 2013. god.
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelj: predstavnik Knjižnice i čitaonice Popovača


5. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Popovača za 2013. god.
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelj: predstavnik Dječjeg vrtića Popovača


6. Financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Grada Popovače za 2013. god.
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelj: predstavnik Vatrogasne zajednice Grada Popovače,


7. Financijsko izvješće Zajednice sportskih udruga Grada Popovače za 2013. god.
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelj predstavnik Zajednice sportskih udruga grada Popovače,


8. Godišnji obračun Proračuna Grada Popovače za 2013. god.
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelj: gradonačelnik i Stručne službe Grada,


9. Davanje suglasnostnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Popovača za pedagošku godinu 2014/2015.
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelj: predstavnik Dječjeg vrtića Popovača,


10. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Popoveče,
Predlagatelj:gradonačelnik
Izvjestitelj: Stručne službe Grada


11. Donošenje Odluke o izborima članova Vijeća mjesnih odbora na području Grada Popovače,
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelj: Stručne službe Grada,


12. Donošenje Odluka o visini naknade za korištenje grobnih mjesta, godišnje grobne naknade i korištenje mrtvačnice na popdručju Grada Popovače,
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelj: Stručne službe Grada,


13. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Popovače,
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelj:Stručne službe Grada,


14. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Popovače i Ažurirani Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelj: gradonačelnik i Stručne službe Grada


15. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja i uređenja javnih zelenih površina i groblja na području Grada Popovače,
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelji: gradonačelnik i Stručne službe Grada,


17. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Popovače,
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelji: gradonačelnik i Stručne službe Grada,


18. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvstanih cesta – košnja trave i uklanjanje granja na nerazvrstanim cestama na području Grada Popovače,
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelji: gradonačelnik i Stručne službe Grada,


19. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Popovače za 2014. godinu,
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelj: predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja.