zbor-postrojbe-civilne-zastite-mU Popovači je jučer održan Zbor članova općinske Postrojbe civilne zaštite.

Kako je pozdravljajući okupljene istaknuo općinski načelnik Josip Mišković, Zbor je sazvan u cilju provedbe evidencije odnosno upoznavanja članova Postrojbe s definiranim obvezama civilne zaštite. Podsjetio je ovom prilikom kako je Općina Popovača sukladno zakonskoj obvezi u ožujku ove godine donijela Odluku o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene. "Ta se postrojba osniva na temelju izrađene Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine od katastrofa i velikih nesreća. Ona bi, dakle, trebala biti potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja odnosno civilne zaštite, a kako je utvrđeno, čini je tim sa zapovjednikom, zamjenikom i bolničarom i tri skupine koje ukupno broje 51 pripadnika"- naglasio je načelnik Mišković istaknuvši kako je popis za Postrojbu predloženih pripadnika Općini dostavljen od strane Ureda za obranu.zbor-postrojbe-civilne-zastite1
Okupljene na jučerašnjem Zboru pozdravili su i zapovjednik tima Zvonimir Kondres odnosno njegov zamjenik Dragan Šarčević koji su napomenuli da se neodaziv obveznika postrojbe civilne zaštite opće namjene odnosno njihovo odbijanje da budu pripadnici iste, smatra odbijanjem vojne obveze. Plan je, zaključeno je, da se Postrojba okupi najmanje jednom godišnje kako bi se ažurirali podaci vezani za evidenciju pripadnika.

zbor-postrojbe-civilne-zastite2