logo-moslavina-dooMOSLAVINA d.o.o. KUTINA obavještava sve stanovnike Općine Popovača da će se od 29.10.2012. godine odvoziti glomazni otpad sa ovog područja.

 

Odvoz će se odvijati prema rasporedu:

29.10.2012.god MO Ciglenica, Gornja Gračenica i Donja Gračenica

30.10.2012.god. MO Voloder, Gornji Krivaj, Donji Krivaj

31.10.2012.god. Popovača ulice: Sisačka, Moslavačka, Kolodvorska, Bana Jelačića, Radnička, Jelengradska, ul. Ruža. ul. Jaglaca, ul. Jorgovana, Vočarska, Krmelovac, Trnajec, V. Brdo, Trnovka, Stjepana Šainovića, Ravnik, Garičkih Pavlina i Gaborčina.

02.11.2012.god. MO Gornja Jelenska i Podbrđe; Popovača, ulice: Zagrebačka, Mije Stuparića, Hrvatskog preporoda, Josipa Badalića, Julija Banderiera, Braće Weiss, Nikole Tesle, Mate Lovraka, Alojzija Stepinca, Trg grofova Erdodya, Sisačka, Kutinska, Vinogradska, Dr Polaka, Mikulanica, Ive Pergošića, Raičevac, Antuna Nemčića, Zorke Sever, Tome Bakaća i Moslavačka Slatina.

03.11.2012.god. MO Donja Vlahnička, Potok i Donja Jelenska

05.11.2012.god. MO Osekovo, Stružec

Iz Moslavine d.o.o. Kutina mole sve građane da kod samog iznošenja otpad odmah razvrstaju na metalni, nemetalni i elektronički te da ga odlože što bliže cesti ali ne ispod nadzemnih električnih vodova kako bi ubrzali postupak odvoženja. Sve ostale informacije dostupne su na telefon 044/691-432.