grb-zupanijaTemeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Sisačko – moslavačke županije za 2013. godinu, prijedlozi programa mogu se dostaviti Županiji do 17. rujna 2012. godine.

Iz Županijskog Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport podsjećaju kako je zakonom određeno da Županija, kao i gradovi i općine, donosi godišnji Program javnih potreba u kulturi, športu i tehničkoj kulturi te za njegovo provođenje osigurava sredstva iz Proračuna.
„Prema pravilnicima i kriterijima za sufinanciranje u kulturi, športu i tehničkoj kulturi Sisačko- moslavačke županije, ustanove, udruge u kulturi, vjerske zajednice i zainteresirani pojedinci, športske udruge i udruge u tehničkoj kulturi koje se ne jave na raspisane pozive za sljedeću godinu gube pravo na sufinanciranje".