kontaktopcinaOpćinsko  Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarne nepogode obavještava da je sisačko- moslavačka županica za područje Općine Popovača proglasila elementarnu nepogodu 05- suša.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA POPOVAČA

POVJERENSTVO ZA PROCJENU
ŠTETA OD ELEMENTARNE NEPOGODE

 

O B A V I J E S T

Obavještavaju se mještani Općine Popovača da je zbog šteta nastalih na poljoprivrednim usjevima proljetne sjetve, krmnim kulturama i povrću te višegodišnjim nasadima, radi natprosječno visokih temperatura i nedostatka padalina tijekom srpnja i kolovoza 2012. županica Sisačko-moslavačke županije, proglasila elementarnu nepogodu 05 – SUŠA.

Pozivaju se pravne i fizičke osobe, koje imaju štetu na poljoprivrednim usjevima, krmnim kulturama i povrću, te višegodišnjim nasadima na području Općine Popovača, da štetu mogu prijaviti Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarne nepogode u prostorijama Općine Popovača, Popovača, trg grofova Erdodyja 5, radnim danom od 08.00 do 16.00 sati najkasnije do 06. rujna 2012. godine.
Prijave se podnose na propisanom obrascu EN-P koji mora sadržavati sve tražene podatke o podnositelju zahtjeva, oštećenim kulturama, broj katastarske čestice i naziv katastarske općine. U prijavi mora biti navedena površina oštećene kulture, a kod višegodišnjih nasada broj stabala ili trsova. Popis parcela po kulturama može se ispisati na poleđini obrasca EN-P ili priložiti uz prijavu.
Prijave bez traženih ili nečitko ispisanim podacima neće se uzimati u obzir.
Više informacija može se dobiti u Općini Popovača, Popovača, Trg grofova Erdodyja 5, radnim danom od 08.00 do 16.00 sati, ili na telefon 044 679 750.

 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG POVJERENSTVA

Obrazac EN-P