logo-moslavina-dooMoslavina d.o.o. Kutina obavještava stanovnike Općine Popovača da će se od ponedjeljka, 04. lipnja odvoziti glomazni otpad s ovog područja.

 

Odvoz će se odvijati prema utvrđenom rasporedu:

04.06.2012.god MO Ciglenica, Gornja Gračenica i Donja Gračenica

05.06.2012.god. MO Voloder, Gornji Krivaj, Donji Krivaj; Popovača ulice: Sisačka, Moslavačka, Kolodvorska, Bana Jelačića, Radnička, Jelengradska, ul. Ruža. ul. Jaglaca, ul. Jorgovana, Vočarska, Krmelovac, Trnajec, V. Brdo, Trnovka, Stjepana Šajnovića, Ravnik, Garičkih Pavlina i Gaborčina.

06.06.2012.god. MO Gornja Jelenska i Podbrđe; Popovača, ulice: Zagrebačka, Mije Stuparića, Hrvatskog preporoda, Josipa Badalića, Julija Banderiera, Braće Weiss, Nikole Tesle, Mate Lovraka, Alojzija Stepinca, Trg grofova Erdodya, Sisačka, Kutinska, Vinogradska, Dr Polaka, Mikulanica, Ive Pergošića, Raičevac, Antuna Nemčića, Zorke Sever, Tome Bakača i Moslavačka Slatina.

07.06.2012.god. MO Donja Vlahnička, Potok i Donja Jelenska

08.06.2012.god. MO Osekovo, Stružec

 

Iz Moslavine d.o.o. upućuju zamolbu svim građanima da kod samog iznošenja otpad odmah razvrstaju na metalni, nemetalni i elektronički te da ga odlože što bliže cesti ali ne ispod nadzemnih električnih vodova kako bi ubrzali postupak odvoženja.

Sve ostale informacije dostupne su na telefon 044/691-432.