kontaktopcinaPovjerenstvo za provedbu državnog referenduma Općine Popovača objavljuje Rješenje o određivanju glasačkih mjesta na ovom području.

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU DRŽAVNOG REFERENDUMA
OPĆINE POPOVAČA
KLASA: 013-01/12-01/2
URBROJ: 2176/16-01-12-1

Na temelju članka 18. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 33/96., 92/01., 44/06. - Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 58/06. - Odluka Ustavnog suda broj U-I-177/2002., 69/07. - Odluka Ustavnog suda broj U-I-2051-2007., 38/09., 85/10. - Ustav Republike Hrvatske – pročišćeni tekst), Općinsko povjerenstvo donosi

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU GLASAČKIH MJESTA

Na području Općine Popovača određuju se sljedeća glasačka mjesta:

1. glasačko mjesto broj 1 u Gornjoj Gračenici – Dom Gornja Gračenica, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Gornjoj Gračenici

2. glasačko mjesto broj 2 u Ciglenici - Dom Ciglenica, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Ciglenici

3. glasačko mjesto broj 3 u Voloderu - Hrvatski pučki dom Voloder, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Voloderu i to ulice: Kolodvorska , Moslavačka, Raskrižje, Vjekoslava Kocha, Vezmarova, Mali Borik, Veliki Borik, Sv. Josipa

4. glasačko mjesto broj 4 u Voloderu - nova škola Voloder, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Voloderu i to ulice: Manceova, Trg Sv. Antuna, Sv. Barbare, Graševine, Leščak, Muškata, Škleta, Zagrebačka, Frankovke, Moslavca, Hrušovljani, Gospođica, Maksimilijana Juranića, Kraljice Vinograda, Ratarska

5. glasačko mjesto broj 5 u Voloderu - stara škola-prostorije branitelja Voloder, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Voloderu i to ulice: Gornji Krivaj, Traminca

6. glasačko mjesto broj 6 u Voloderu – Donji Krivaj Vatogasni dom, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Voloderu Donji Krivaj

7. glasačko mjesto broj 7 u Donjoj Gračenici - Dom Donja Gračenica, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Donjoj Gračenici

8. glasačko mjesto broj 8 u Osekovu – Dom Osekovo, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Osekovu

9. glasačko mjesto broj 9 u Gornjoj Jelenskoj - Dom Gornja Jelenska, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Gornjoj Jelenskoj

10. glasačko mjesto broj 10 u Moslavačkoj Slatini – Škola Moslavačka Slatina, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Moslavačkoj Slatini

11. glasačko mjesto broj 11 u Podbrđu – Vatrogasni dom Podbrđe, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Podbrđu

12. Biračko mjesto broj 12 u Popovači – Dom kulture Popovača, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Popovači i to ulice: Moslavačka, Obleanov prolaz, Sisačka, Trg Grofova Erdedyja , Braće Weissa, Julija Banderiera, Mate Lovraka, Milke Trnine, Nikole Tesle

13. glasačko mjesto broj 13 u Popovači – Osnovna škola Popovača, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Popovači i to ulice: Mikulanica, Hrvatskog preporoda, Alojzija Stepinca, dr. Slavka Polaka, Ivana Pergošića, Josipa Badalića, Juraja Ćuka, Mije Stuparića, Vinogradska Mikulanica, Slatinska, Franje Stjepanića, Zorke Sever, Vinogradska, Zagrebačka, Ratarska

14. glasačko mjesto broj 14 u Popovači – Vatrogasni dom Popovača, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Popovači i to ulice: Jelengradska, Kolodvorska, Krmelovec, Kutinska, Mučnjakova, Radnička, Raičevac, Ravnik, Ribnjača, Trnajec, Trnovka, Antuna Nemčića, Bana Jelačića, Čupora Moslavački, Goričkih Pavlina, Ljudevita Vukotinovića, Stjepana Šajnovića, Tome Bakača, Veliko Brdo, Jaglaca, Jorgovana, Ruža, Voćarska, Gaborčina, Kraljica Vinograda, Industrijska, Sv. Huberta

15. glasačko mjesto broj 15 u Stružcu – Dom Stružec, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Stružcu

16. glasačko mjesto broj 16 u Donjoj Jelenskoj – Dom u Donjoj Jelenskoj, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Donjoj Jelenskoj

17. glasačko mjesto broj 17 u Potoku – Škola Potok, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Potoku i to ulice: Čavorije, Mišićka, Sredanija

18. glasačko mjesto broj 18 u Potoku – Dom u Potoku, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Potoku i to ulice: Crkvena, Kutanija, Šestine, Seljačke bune

19. glasačko mjesto broj 19 u Donjoj Vlahničkoj – Vatrogasni dom u Donjoj Vlahničkoj, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Donjoj Vlahničkoj.

U Popovači, 5. siječnja 2012.

Predsjednik
Robert Strniščak, v.r.