prica-o-kruhaOtvorenje izložbe pod nazivom 'Dok je kruha ikakva, ne boj se glada nikakva' autorice Slavice Moslavac održat će se u Galeriji Muzeja Moslavine u Kutini 8. prosinca s početkom u 18 sati.

Izložba sadrži 23 panoa, preko 100-stotinu color i crno-bijelih fotografija i tekstova vezanih za pripremanje tla, sjetvu, žetvu, meljevu, vodenice i mlinove cijelog moslavačkog kraja, brojne običaje i vjerovanja, obredne hljebove, zidnjake, izreke...
Na izložbi će biti predstavljeni zagonetni muzejski predmeti koji se više ne koriste u svakodnevnom životu, kao što su: šikalnica, cijep, krušjenica, vjetrenica, dubeni stubli, brojni hljebovi kruha koji su odabrani na kutinskoj priredbi „Dani kruha i zahvalnost za plodove zemlje".
"Kruh je neiscrpna tema čije tragove možemo slijediti u daleku prošlost, iako se točno ne zna kada i gdje je započeo uzgoj biljaka krušarica. Vjeruje se da je to bilo negdje na Bliskom istoku, vjerojatno u plodnoj dolini rijeke, prije devet tisuća godina. Kruh je smatran plodom zemlje i čovjekova rada kao i božanskim darom i upravo zbog toga, kruh nije samo ljudska hrana, nego omiljeni žrtveni prinos bogovima. Kruh je označavao bogatstvo porodice i države. Postao je glavna i najznačajnija namirnica u prehrani civiliziranog svijeta. Kroz cijelu svjetsku povijest kruh je bio u središtu zbivanja i uzročnik mnogih sukoba među narodima, klasama i pojedincima, koji u svojoj suštini više ili manje uvijek predstavljaju borbu za kruh. Svetkovine u pravilu započinju rezanjem obrednih hlebova kruha. Kruh je označavao bogatstvo porodice i države. Postao je glavna i najznačajnija namirnica u prehrani civiliziranog svijeta. Kroz cijelu svjetsku povijest kruh je bio u središtu zbivanja i uzročnik čestih sukoba među narodima, staležima i pojedincima koji u svojoj suštini više ili manje uvijek predstavljaju borbu za kruh"- stoji u najavi Priče o kruhu ili 'Dok je kruha ikakva, ne boj se glada nikakva'.
Uz izložbu je tiskana i knjiga, koja sadržava 96 stranica, te preko 200 crno- bijelih i color fotografija, te sažetak na engleskom jeziku.

Kruh-iz-krusne-peci-osekovo

krusna-pec-posavski-bregi2