sanacija-plinovoda-struzec-mU Strušcu su u tijeku radovi na rekonstrukciji plinske mreže u dijelu Sisačke ulice te ulicama Srednje i Donje selo.

Ukupno se rekonstruira 2.700 metara plinovoda, a riječ je o investiciji vrijednoj 268.047 kuna koju u cijelosti financira Općina Popovača dok radove izvodi Moslavina plin d.o.o. Kutina.
"Molimo građane Strušca u čijim se ulicama vrši zamjena čeličnih cijevi plastičnima da u što kraćem roku provedu iskop kanala u koji će se položiti nove PEHD cijevi, a kako bi se osigurali uvjeti za prespajanje kućnih priključaka. Građani su dakle dužni izvršiti iskop kanala na privatnoj parceli, a sve ostale radove će besplatno izvesti Moslavina plin d.o.o. Ukoliko se navedeni radovi ne izvrše u tijeku rekonstrukcije plinovoda, naknadni priključci rješavat će se o vlastitom trošku korisnika"- obrazlaže općinski načelnik Josip Mišković zaključujući kako nakon završetka rekonstrukcije plinovoda u Strušcu, sa čeličnim cijevima na području Općine ostaje još samo plinska mreža u naselju Ciglenica.sanacija-plinovoda-struzec1

sanacija-plinovoda-struzec2