kontaktopcinaPovjerenstvo za kontrolu korištenja poljoprivrednog zemljišta Općine Popovača ovih je dana izašlo na teren i izvršilo pregled obradivosti površina na ovom području.

Kako je utvrđeno, u pogledu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske stanje je zadovoljavajuće odnosno tim se parcelama uglavnom i gospodari sukladno odredbama ugovora o zakupu istog. Kada je pak riječ o poljoprivrednim parcelama u privatnom vlasništvu, stanje je bitno drugačije. Iako Zakon o poljoprivrednom zemljištu kao i općinska Odluka o agrotehničkim mjerama te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, nalažu obvezu obrađivanja tih zemljišta, velik broj parcela u privatnom vlasništvu je zapušteno i neobrađeno pa će se, ističe predsjednik nadležnog Povjerenstva Ivan Trbušić, u tom smjeru poduzeti određene aktivnosti.