hzzU evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostave Popovača, u travnju 2011. godine evidentirana je 1201 nezaposlena osoba. U odnosu na prethodni mjesec (ožujak 1261), nezaposlenost se smanjila za 4,8%.

Pad nezaposlenosti pripisuje se odjavi 114 nezaposlenih osoba od čega 88 zbog zaposlenja. Na području Općine Popovača evidentirano je 953 nezaposlenih osoba, a u Općini Velika Ludina 248 osoba.

Na dan 30. travnja 2011. godine na području Ispostave Popovača evidentirano je:
-643 osoba sa srednjim školama (3 i 4 g. srednje škole i gimnazije) (54%)
-618 nezaposlenih žena (52%) i 583 muškarca (48%)
-249 osoba bez radnog iskustva (21%)
-287 korisnika novčane naknade (24%)
-114 nezaposlenih hrvatskih branitelja (9%)

U odnosu na isti period prethodne, 2010. godine (1210), nezaposlenost je manja za 1%.

II NOVOPRIJAVLJENE OSOBE U EVIDENCIJU ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE U TRAVNJU 2011. GODINE

U travnju su na evidenciju Zavoda prijavljene 54 nove nezaposlene osobe, od čega 35 po prestanku radnog odnosa, 16 iz neaktivnosti, 1 iz redovnog školovanja i 2 iz nekog drugog oblika rada.

Novoprijavljeni prema razini obrazovanja:
-35 sa srednjim školama
-8 s osnovnom školom
-3 bez škole
-6 s višim školama i stručnim studijima
-2 s fakultetima

Novoprijavljeni prema dobi:
-od 15-19 godina – 3 osobe
-od 20-29 godina – 26 osoba
-od 30-39 godina – 13 osoba
-od 40-49 godina – 7 osoba
-50 i više godina – 5 osoba

Kod novoprijavljenih osoba u travnju koje su imale radnog iskustva, najčešći razlozi prestanka radnog odnosa bili su:
-poslovno uvjetovan otkaz zbog gospodarskih razloga (13)
-zbog isteka rada na određeno vrijeme (13)
-izvanredni otkaz od strane poslodavca (3) itd.

III ZAPOŠLJAVANJE S EVIDENCIJE ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE U TRAVNJU 2011. GODINE

S evidencije Zavoda u travnju 2011. godine zaposleno je ukupno 88 osoba, od čega 43 žene i 45 muškaraca. Šest osoba zaposleno je na sezonskim poslovima. Temeljem radnog odnosa bilo je zaposleno 45 osoba, a temeljem drugih poslovnih aktivnosti 43 osobe.

Druge poslovne aktivnosti u travnju bile su:
-ostvarivanje mjesečnog primitka odnosno dohotka od samostalne djelatnosti koji je veći od najniže mjesečne osnovice - 1 osoba
-stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – 1 osoba
-zapošljavanje prema posebnim propisima (npr. popis stanovništva, status roditelja njegovatelja i sl.) – 41 osoba

Kretanje broja nezaposlenih osoba unazad godinu dana:

2011 2010
IV III II I XII XI X IX VIII VII VI V IV
1201 1261 1264 1281 1228 1212 1222 1191 1169 1180 1153 1188 1210