os-popovaca-mOsnovna škola Popovača bila je domaćin stručnog skupa „Mentorski dan" za učitelje pripravnike engleskog jezika.

Skup na kojemu je sudjelovalo 25 učitelja pripravnika s područja osam županija, organizirala je Dubravka Kovačević, viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje u suradnji sa Snježanom Pavić, prof. engleskog jezika Osnovne škole Popovača, inače voditeljicom Županijskog vijeća za engleski jezik. "Pripravnici su ovom prilikom dobili uvid u različite mogućnosti rada, kao i pomoć u okviru njihove pripreme za polaganje stručnog ispita"- ističe prof. Pavić koja je u sklopu "Menotorskog dana" održala ogledni nastavni sat u sedmom razredu, dok je njezina kolegica iz sisačke OŠ "Ivana Kukuljevića", također mentorica sa višegodišnjim iskustvom, isti vodila u trećem razredu.
"Stručni susret započeo je predavanjima i osvrtom na knjigu Hilberta Meyera „Što je dobra nastava", nakon čega je uslijedio ogledni sat s učenicima, a potom i njegova analiza uz raspravu. Riječ je o stručnom skupu od iznimnog značaja za same pripravnike. Kod nas je, nažalost, još uvijek uobičajena praksa da nitko nikome ne ide na nastavu. Svi mi imamo vrlo kvalitetne primjere prakse koji onda, na taj način, ostaju zatvoreni u četiri zida. „Mentorski dani" stoga predstavljaju otvaranje nastave, a organiziraju se u onim školama gdje satove rade mentori sa bogatim iskustvom"- naglašava prof. Snježana Pavić zaključujući kako time u konačnici raste kvaliteta samih budućih učitelja, pa bi iz tog razloga bilo poželjno da ogledne satove vide svi učitelji, ne samo oni engleskog jezika.

snjezana_pavic1
Priprema ovog oblika stručnih skupova krenula je od 2008. godine, a od ove godine nastoje se učiniti još intenzivnijima. Tako je viša savjetnica organizirala tri ciklusa, u skladu s polaganjem stručnih ispita koje se održava tri puta godišnje. „Mentorskom danu" u Popovači nazočile su sve tri članice Komisije za provedbu stručnog ispita za učitelje engleskog jezika.
U OŠ Popovača prošli je tjedan isti ovakav susret organiziran i za učitelje engleskog s područja Sisačko- moslavačke županije, a koji je obuhvatio ogledne satove u sedmom, te u petom razredu.
Zahvaljujući iznimnom angažmanu prof. Pavić, popovačka škola je kao vrlo kvalitetan domaćin stručnih skupova postala prepoznatljiva diljem Hrvatske, pa i šire. Kao rezultat uključivanja u Akcijsko istraživanje, sastavni dio gore navedenog ciklusa skupova, OŠ Popovača predstavljena je i u nedavno objavljenom Zborniku radova i to jednim istraživanjem kojeg također potpisuje prof. engleskog jezika Snježana Pavić.