ms vDruštvo oboljelih od multiple skleroze Sisačko- moslavačke županije sa sjedištem u Popovači, održalo je izbornu godišnju skupštinu.


Na aktivnosti realizirane u protekloj godini podsjetila je predsjednica Danijela Šaka naglasivši kako je Društvo posjećivalo nepokretne i slabije pokretne članove, organiziralo više različitih edukativnih stručnih predavanja i radionica. „Održali smo brojne kreativne radionice te sa svojim radovima sudjelovali na sajmovima i ostalim društvenim događanjima. Organizirali smo izlete, prigodno obilježili Međunarodni dan multiple skleroze i Dan invalida, sudjelovali u radu stručnog simpozija te održavali susrete uz muzikoterapiju „- naglasila je predsjednica Udruge Danijela Šaka.
Na ovogodišnjoj skupštini je za novu dopredsjednicu Udruge izabrana Melani Švob, a Marija Samaržija koja je dosada obavljala tu dužnost, srdačno je zahvalila članovima na suradnji najavivši i dalje svoj aktivan angažman u Društvu. Za tajnicu je imenovana Valerija Globan.
Puno uspjeha u daljnjem radu članovima Društva oboljelih od multiple skleroze Sisačko- moslavačke županije je međui ostalim gostima zaželio i gradonačelnik Josip Mišković, potvrdivši ovom prilikom da će Grad i dalje osiguravati snažnu podršku njihovim inicijativama.