a0b6ea9f7867e5996ddbc0a806e95801Predsjednik Gradskog vijeća saziva 34. sjednicu Gradskog vijeća Grada Popovače koja će se održati 13. veljače 2020.g. (četvrtak) u 16 sati u gradskoj vijećnici.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:
1. Aktualni sat
2. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 32. sjednice Gradskog vijeća
3. Usvajanje Programa rada i financijskog plana Hrvatskog Crvenog križa za 2020.g.- GDCK Kutina
Predlagatelj i izvjestitelj:predstavnik GDCK Kutina
4. Usvajanje Izvješća o radu Knjižnice i čitaonice Popovača za 2019.g.
Predlagatelj i izvjestitelj:Knjižnica i čitaonica Popovača
5. Usvajanje Plana i programa rada Knjižnice i čitaonice Popovača za 2020.g.
Predlagatelj i izvjestitelj:Knjižnica i čitaonica Popovača
6. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prilupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Popovače
Predlagatelj i izvjestitelj: predstavnik Eko Moslavine d.o.o.
7. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Popovače za projekt „Izgradnja i rekonstrukcija pješačke staze na groblju Popovača“
Predlagatelj i izvjestitelj:gradonačelnik
8. Izmjena Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Popovače
Predlagatelj i izvjestitelj:gradonačelnik

Uoči održavanja sjednice, vijećnici se pozivaju na zajednički obilazak gradilišta novog dijela Dječjeg vrtića Popovača koje je organizirano u 15.30 sati.