30 gv vPopovački su vijećnici na jučer održanoj sjednici jednoglasno prihvatili Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Popovače za 2019. godinu.


Kako je izvijestio gradonačelnik Josip Mišković, prošlogodišnji Proračun bio je najveći proračun otkako je ustrojena lokalna jedinica, a ostvareni su prihodi u ukupnom iznosu od 58 milijuna kuna. "Prije 15 godina popovački je proračun iznosio 13-ak milijuna kuna, što najbolje svjedoči o razvoju našega grada. Za to je prije svega potrebno zahvaliti građanima koji pune taj proračun, našim gospodarstvenicima, poduzetnicima, poljoprovrednicima, ugostiteljima i svim ostalima, ali i djelatnicima Grada koji rade na brojnim projektima te na taj način pronalaze nove izvore financiranja. Treba istaknuti kako su značajna sredstva, prije svega, pristigla za tri kapitalne investicije, dječji vrtić, tržnicu i održavanje nerazvrstanih cesta. Nadam se da ćemo i iduće godine, budući da je već dosta projekata prijavljeno, ostvariti značajne prihode. Negativne posljedice epidemije koronavirusa već se snažno osjećaju pa je realno za očekivati da će ovogodišnji proračun biti značajno manji te će se dio investicija morati prebaciti na godine koje slijede“ – obrazložio je gradonačelnik Josip Mišković.
Iako su se značajna sredstva ulagala i za školstvo, zdravstvo, kulturu, gospodarstvo, socijalnu zaštitu i ostale programe, najveći dio proračunskih sredstava u 2019. godini utrošen je u segmentu komunalne djelatnosti. U 2019. godini posebno se ističu radovi na proširenju Dječjeg vrtića u Popovači vrijedni preko 12 milijuna kuna. Uz dogradnju novog krila vrtića na dvije etaže ukupne bruto površine 1.057,46 m² koje je u konstruktivnom smislu cjelina za sebe, a u funkcionalnom povezano s postojećim vrtićom., planirano je i uređenje 422,58 m² kolnih površina i parkirališnih površina. Sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u 2019. potpisan je Ugovor za sufinanciranje uređenja Tržnice, projekta prijavljenog na Natječaj za provedbu Podmjere 7.4 odnosno za potporu u sektoru lokalna infrastruktura. Procijenjeni iznos potpore je 5,1 milijun kuna, a projektom će se obuhvatiti rekonstrukcija dijela zgrade, izgradnja nadstrešnice i izvedba platoa otvorenog dijela tržnice. Ukupna vrijednost ove investicije je 5,2 milijuna kuna, a razlika se odnosi na izgradnju pristupne prometnice koja se smatra neprihvatljivim troškom te će je Grad financirati samostalno.  Tijekom 2019. godine realizirana je 4. faza izgradnje pješačke staze u Gornjoj Jelenskoj, a završena je i rekonstrukcija ceste Potok- Okoli koja je obuhvatila rekonstrukciju i proširenje postojećeg asfaltnog kolnika s uređenjem bankina ove ceste u ukupnoj dužini oko 2,5 km, a širine 5m. Grad Popovača je iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za realizaciju ovog projekta ostvario bespovratnu potporu u iznosu od 1,7 milijuna kuna. Izvršeni su i radovi na uređenju Pučkog doma Voloder koji su obuhvatili rekonstrukciju dotrajalog krovišta koje se nalazi nad kuhinjom i sanitarnim čvorom, saniranje stropova u sanitarnom čvoru, rješavanje problema odvodnje i poda te uređenje kuhinje koja je opremljena i novom opremom kako bi zadovoljila potrebe korisnika ovog objekta. U ulici Ribnjača i naselju Moslavačka Slatina nastavljeni su radovi na izgradnji distributivnog vodovoda i hidrantske mreže – 3. faza u dužini od 1117 metara, a realizirana je i izgradnje plinske mreže u ulicama Ribnjača i Sv. Huberta u dužini 1600 m. Izvršena je rekonstrukcija krova na planinarskom domu u Moslavačkoj Slatini, kao i radovi na popovačkom groblju koji su obuhvatili izmještanje odlagališta otpada s groblja, izradu nove panel ograde oko groblja (nakon što je uklonjena oštećena živica), izgradnju nove ulazne rampe te proširenje javne rasvjete potrebne za press kontejnere i jednog dijela groblja. Izvršeni su i radovi na zamjeni postojećih žarulja javne rasvjete novim, LED žaruljama na čitavoj dionici prometnice 3124 od silaza s autoceste u Popovači do granice sa gradom Kutinom, čime su stvoreni uvjeti za cjelonoćni rad iste. Tijekom protekle godine nastavljena je i sustavna skrb o sportskim terenima na području Grada Popovače. U tom smislu ističe se projekt rekonstrukcije Nogometnog igrališta u Voloderu, kao i završetak izgradnje armirano- betonskih tribina s čeličnom nadstrešnicom u Športskom parku Moslavac u Popovači, gdje je uređeno i rukometno odnosno košarkaško igralište. Među najznačajnijim projektima koji su obilježili 2019., ističu se i radovi na izgradnji sustava zaštite naselja Donja Jelenska i Stružec od poplava
Odgovarajući na vijećničko pitanje o dinamici punjenja ovogodišnjeg proračuna, gradonačelnik je naglasio značajno smanjenje prihoda od rudne rente kao i izostanak državnih sredstava iz tzv. fonda za poravnanje,a koja su lani iznosila preko 10 milijuna kuna. Vijećnike je zanimala i realizacija projekta izgradnje mosta preka Jelenke odnosno spojne ceste Kolodvorska- Sisačka ulica te kanalizacije u Ulici Svete Barbare u Voloderu. Interesirao ih je i status rada pošte u Voloderu, provedba postupka deratizacije na području Grada, provedba projekta Zaželi te hoće li se organizirati planirane manifestacije. Aktualizirana je i problematika kompostane u Strušcu, izgradnja ograde na groblju Potok te potreba sanacije ograde na mostu preko Jelenke u Popovači kao i bankina uz županijske prometnice.
Vijećnici su na 38. sjednici donijeli Odluku o darovanju nekretnine Republici Hrvatskoj, a riječ je o zemljištu u Osekovu na kojem se nalazi Prijamni centar „Crna roda“.Također je usvojen i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Popovače za 2020. godinu.