30 gv vPredsjednik Gradskog vijeća Ivica Keser sazvao je 38. sjednicu Gradskog vijeća Grada Popovače koja će se održati 15. lipnja 2020.g. (ponedjeljak) u 16 sati u novoj vijećnici.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 37. sjednice Gradskog vijeća
3. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Popovače za 2019.g.
Predlagatelj i izvjestitelj:Gradonačelnik
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.g.
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj:Gradonačelnik i Stručne službe Grada
5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g.
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj:Gradonačelnik i Stručne službe Grada
6. Odluka o zaduženju za dugoročni financijski kredit - gradska tržnica
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj:Gradonačelnik i Stručne službe Grada
7. Odluka o zaduženju za dugoročni financijski kredit - Dječji vrtić Popovača
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj:Gradonačelnik i Stručne službe Grada
8. Odluka o donošenju godišnjeg usklađenja Plana zaštite od požara
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj:Gradonačelnik i Stručne službe Grada
9. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Popovače za 2019.g.
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj:Gradonačelnik i Stručne službe Grada
10. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Popovače za 2020.g.
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj:Gradonačelnik i Stručne službe Grada
11. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Popovače za 2020-2023.g.
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj:Gradonačelnik i Stručne službe Grada
12. Odluka o darovanju nekretnine Republici Hrvatskoj
Predlagatelj i izvjestitelj:Gradonačelnik
13. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj:Gradonačelnik i Stručne službe Grada
14. Dodjela javnih priznanja Grada Popovače za 2020.g.
- nagrada za životno djelo
- 2 godišnje nagrade
- 2 priznanja
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelji:Gradonačelnik i Stručne službe Grada