pk mGradonačelnik Josip Mišković je zajedno s predstavnicima ostalih lokalnih jedinica s područja Županije jučer u prostoru hotela „Petrova gora“ u Topuskom potpisao ugovor o nastavku provedbe projekta „Poduzetnički krediti".


Za ovogodišnje Poduzetničke kredite dogovorena je s poslovnim bankama još niža kamata nego lani, ona je sada između 2,65 i 4,9 % godišnje. Najniža svota kredita je 50 000 kn, a rok otplate 10 godina, uz mogućnost počeka od dvije godine. Kad se ukalkulira subvencija kamata koju daje županija i jedinice lokalne samouprave, kamata za poduzetnika može iznositi i 0 %.
"PODUZETNIČKI KREDITI 2018", nastavak u 2020. godini, jedna je od 14 poticajnih mjera iz Operativnog plana poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2020. god. za koje je u proračunu Sisačko-moslavačke županije u 2020. godini osigurano ukupno 11.869.520,00 kuna
Javni poziv po ovoj kreditnoj liniji bit će na županijskoj mrežnoj stranici objavljen 5. ožujka 2020. godine, a natječaj ostaje otvoren do iskorištenje sredstava.

Grad Popovača nastavlja pod istim uvjetima kao i u 2019. godini sudjelovati u subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite u iznosu od dva posto.

 

(izvor:www.smz.hr)