Početna Vijesti

Najave
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Grada na području k.o. Osekovo
Utorak, 18 Travanj 2017 13:24

opcinaGrad Popovača objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Grada na području k.o. Osekovo.

Na temelju članka 35. Satuta Grada Popovača („Službene novine" Grada Popovače br. 6/15-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Popovače, 18. travnja 2017. godine, raspisuje


JAVNI POZIV


za podnošenje zahtjeva za korištenje zajedničkog pašnjaka u vlasništvu Grada Popovače na području k.o. Osekovo.


I.


Predmet javnog natječaja je korištenje pašnjaka u vlasništvu Grada Popovače: Zajednički pašnjak Osekovo, dio k.č.br. 1752/1, k.o. Osekovo.


II.


Pašnjaci se daju u zakup na rok od 5 godina


III.


1. Pravo podnošenja zahtjeva po ovom Javnom pozivu imaju fizičke i pravne osobe, upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja su vlasnici stoke upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) ili registar konja koji vode Središnji savez udruga uzgajivača Hrvatskog Hladnokrvnjaka i Hrvatskog Posavca i koja su za tu stoku provela sve propisane i naređene veterinarsko-sanitarne mjere.
2. Pravo podnošenja zahtjeva imaju samo stočari koji će stoku napasivati u zajedničkom pašnjaku.
3. Korisnik pašnjaka mora ispunjavati uvjete sukladno Pravilniku o registraciji goveda i propisa vezanih uz veterinarski pregled stoke.
4. Korisnik pašnjaka mora poštovati odredbe Zakona o zaštiti prirode i Pravilnik o Parku prirode.
5. Korisnik pašnjaka mora u roku od 30 (trideset) dana nakon potpisivanja Ugovora o korištenju zajedničkog pašnjaka potpisati Sporazum o korištenju zajedničkog pašnjaka Osekovo koji je objavljen zajedno sa Javnim pozivom.
6. Zakupac mora poštovati Pravilnik o korištenju pašnjaka.


IV.


1. Prednost u dodjeli pašnjačkih površina u zakup ima ponuditelj koji ima sjedište na području Grada Popovače.
2. Korisnik pašnjaka ima pravo na 1,0 hektar pašnjaka po uvjetnom grlu (UG) za cijelo vrijeme trajanja Ugovora o korištenju o korištenju zajedničkog pašnjaka Osekovo.
3. Ukoliko kapacitet pašnjaka dozvoljava Ugovor o korištenju može se sklopiti i sa vlasnicima stoke sa drugih područja.
2. Ukoliko korisnik pašnjaka u roku od 30 dana od potpisivanja Ugovora ne sklopi Sporazum o korištenju zajedničkog pašnjaka Osekovo Ugovor je ništavan i nema pravo ulaska na zajednički pašnjak.


V.


Ponuda mora sadržavati :
- ime i prezime, odnosno naziv podnositelja ponude, OIB za fizičke osobe, odnosno MB i OIB za pravne osobe (prilaže se preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, izvadak iz sudskog registra za pravne osobe
- preslika rješenja o upisu gospodarstva ili obrta u Upisnik OPG-a ili PG-a
- dokaz o stočnom fondu- izvod iz Jedinstvenog registra domaćih životinja (JRDŽ), registra SSUUHH i SSUUHP,
- potvrda ovlaštene Veterinarske stanice o provedenim naređenim mjerama
- broj Uvjetnih grla koja će se napasivati na zajedničkom pašnjaku,
- dokaz o podmirenim obvezama prema proračunu Grada Popovače.


VI.


Gradonačelnik bez obrazloženja zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu i bez obveze snošenja troškova ponuditeljima za dostavljene ponude.
Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave javnog poziva na portalu Grada Popovače (računajući od prvog slijedećeg radnog dana nakon objave).
Pismene ponude šalju se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom na adresu: GRAD POPOVAČA, Trg grofova Erdody 5, 44317 Popovača, ili se predaju na urudžbeni zapisnik s naznakom "Ponuda za zakup zajedničkog pašnjaka - NE OTVARAJ".
Gradonačelnik će sa izabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o zakupu pašnjaka u roku od 15 dana od donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.
Sve informacije zainteresirani mogu dobiti u UO za komunalni sustav Grada Popovače, Trg grofova Erdody 5, tel. 044 679 750.


KLASA: 010-06/17-01/68
URBROJ: 2176/16-04/6-17-1

Gradonačelnik
Josip Mišković v.r.

 

OBRAZAC PRIJAVE ZAKUPA PAŠNJAKA

SPORAZUM O KORIŠTENJU ZAJED. PAŠNJAKA ZA OSEKOVSKO POLJE

 
 
Btn_srgp


Btn_smz

Btn_LAG

Poštovani posjetitelji dobrodošli! Službene stranice Grada Popovača optimizirane su za novije generacije internet preglednika poput: Internet Explorera 8, Firefoxa 3.5. Ukoliko koristite starije preglednike poput Internet Explorera 6 ili 7, svakako nadogradite svoj preglednik. Na taj način osigurati ćete pravilno prikazivanje ove internet stranice, te iskorištavanje svih njenih mogućnosti.