Početna HZZ natječaji Za prvo novorođeno dijete tisuću, a za svako sljedeće po tisuću kuna više
Za prvo novorođeno dijete tisuću, a za svako sljedeće po tisuću kuna više
Utorak, 12 Siječanj 2010 15:02

kolegij-mGradonačelnik je na sastanku kolegija Ureda gradonačelnika donio Odluku o financijskoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2015. godini.

 

 

 

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
GRADONAČELNIK

Na temelju Programa javnih potreba u socijaloj skrbi u 2014. godini i članka 35. Statuta Grada Popovače ("Službene novine" Grada Popovače broj: 4/09,2/13, 4/13 i 3/14), a sukladno planiranim sredstvima za javne potrebe u socijaloj skrbi u 2015. godinu, gradonačelnik Grada Popovače donio je 5. siječnja 2015. god.

 

O D L U K U
o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2015. god.

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, visina novčane pomoći i način ostvarivanja prava na dodjelu novčane pomoći za novorođenu dijecu na području Grada Popovače rođene u 2015. godini.

 

Članak 2.

 

Pravo na dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete može ostvariti i koristi jedan od roditelja- staratelj ili posvojitelj koji ima prebivlaište na području Grada Popovače:
- za djete rođeno od 1. siječnja 2015. do 31.12.2015. god.
- roditelj koji je državljanin Republike Hrvatske,
- da jedan od roditelja ima najmanje dvije godine prije rođenja djeteta za koje traži novačnu pomoć neprekidno prijavljeno prebivalište na području Grada Popovače.

 

Članak 3.

 

U 2015. god visina jednokratne financijske pomoći iznosi 1.000,00 kn za prvo dijete, a za svako slijedeće po 1.000,00 kn više, a visina pomoći ovisi o broju malodobne djece koja s podnositeljem žive u zajedničkom kućanstvu, te roditelji kojima su djeca dodjeljena na brigu i skrb temeljem pravomoćne presude o razvodu braka

 

Članak 4.

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu novčane pomoći roditelji podnose Upravnom odjelu za proračun i opću upravu (u daljnjem tekstu :Upravni odjel) na posebnom obrascu.
Zahtjev se podnosi u roku od 30 dana od dana rođenja djeteta,a uz isti se prilažu slijedeći dokumenti:

 

- presliku domovinice ili osobne iskaznice za roditelje,
- uvjerenje o prebivalištu za roditelje,
- presliku vjenčanog lista (ako su roditelji vijenčani)
- rodni list za novorođeno djete,
- rodni list za predhodno rođenu djecu (ako ih ima)
- presliku presude o razvodu braka,
- presliku rješenja o posvojenju djeteta,
- presliku tekućeg računa roditelja- staratelja .

 

Članak 5.

 

Nakon provedenog postupka Upravni odjel izdaje rješenje o odobrenju za isplatu novčane pomoći za novorođeno dijete, a isto se dostavlja roditeljima i u Službi za proračun i financije.

 

Članak 6.

 

Isplata sredstava za novorođenu dijecu vršit će se jednokratno u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva na tekući račun roditelja – staratelja.

 

Članak 7.

 

Sredstava za provođenje ove Odluke osigurana su Proračunu Grada Popovače za 2015 . god, a prema Programu javnih poreba u socijaloj skrbi za 2015. godinu.

 

Članak 8.

 

Ova Odluka primjenjivat će se od 1. siječnja 2015. do 31.12. 2015. god.

 

Članak 9.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima povodom rođenja djeteta od 2. siječnja 2014. ("Službene novine Grada Popovače broj: 1/14)

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
GRADONAČELNIK

 

Klasa:010-06/15-01/01
Urbroj:2176/16–01-15-1
Popovača, 5. siječnja 2015.

 

 Gradonačelnik
Josip Mišković
 
 
 
 
Btn_srgp

Btn_smz

Btn_LAG

Poštovani posjetitelji dobrodošli! Službene stranice Grada Popovača optimizirane su za novije generacije internet preglednika poput: Internet Explorera 8, Firefoxa 3.5. Ukoliko koristite starije preglednike poput Internet Explorera 6 ili 7, svakako nadogradite svoj preglednik. Na taj način osigurati ćete pravilno prikazivanje ove internet stranice, te iskorištavanje svih njenih mogućnosti.